34752 Ataşehir/İstanbul

0 (216) 361 50 01

akademi@akademigd.com

Değerleme Hizmetleri

Değerleme Hizmetleri

2010 yılından bu yana 100.000’i aşkın değerleme raporu ile müşterilerimizin yatırımlarına kararlarına destek olduk. Gayrimenkul, makina, otel, AVM, hastane, yurt ve akaryakıt istasyonu değerleme hizmetlerimiz alanında profesyonel “değerleme uzmanları” tarafından gerçekleştirilmektedir. Gayrimenkul değerlemesinde, değerleme standartlarına uygun raporlamada sektör profesyonellerinin danışmanlığı ile piyasa dinamik ve bilgilerine dayanan raporlar hazırlamaktayız.

Üst Yapı Değerlemeleri İpotek Finansmanı Değerlemeleri

Akademi profesyonelleri, ilgili mesleki disiplinlerinin gerektirdiği uzmanlıklara haiz ve SPK - RİCS gibi lisanlara sahip olup değerleme hizmeti vermeye yetkilidirler. Profesyonellerimiz uluslararası kabul görmüş analiz teknikleriyle objektif olarak gayrimenkulün pazar değerine ulaşır. Üst yapı değerlemeleri kapsamına giren gayrimenkul türleri için yasal, ekonomik ve fiziksel durumlarını analiz eder, gayrimenkul getirililerini dikkate alır buna bağlı olarak mevcut yasa ve yönetmeliklere esas olarak Akdemi tarafından değerleme hizmeti verilmektedir.

Bayilik sistemi ile çalışan ulusal ve uluslararası firmalar, banka ve finans gibi ipotek veren ve bayilik sistemlerinde bayilerine kira yardımı veya teminat karşılığı ürün veren kuruluşların ihtiyaç duyduğu teminata dayalı değerleme taleplerini uluslararası değerleme standartları ve ilgili firmaların teknik şartnamelerine bağlı kalarak karşılanmaktadır. Ayrıca sigorta şirketleri, ecza depoları vb. firmaların acenteliklerinden teminat amacıyla istenen gayrimenkuller için değerleme raporları hazırlanmaktadır. Banka ve finans kuruluşlarının bireysel müşteri profiline dayalı olarak ipotek finansmanına konu değerleme hizmetleri şirketimiz bünyesindeki bankalar departmanı tarafından, kurumsal müşteri profiline dayalı olarak ipotek finansmanına konu değerleme hizmeti ihtiyaçları projeler departmanı tarafından sağlanmaktadır.

Lojistik ve Endüstriyel Tesis Portföy Değerlemeleri

Projeler departmanında yer alan takım arkadaşlarımız, lojistik ve endüstriyel tesislerin kullanım alanları, ihtiyaçlarına yönelik yer seçimi analizi gibi danışmanlık hizmetlerinden, değerleme hizmetlerine kadar pazarın her alanında geniş bilgi görüsü gerektiren ve fark yaratan çözümler sunmaktadır. Akademide arsa, depo ve endüstriyel-lojistik tesislerinin danışmanlık ve değerleme hizmet aşamalarını özenle yönetilmektedir. Endüstriyel ve lojistik alanında ister mülk sahibi ya da ister kiracı olun, kapsamlı gayrimenkul danışmanlık hizmetlerimiz sürecinde müşterilerimizin en iyi ve en verimli kullanım çözümlerini almaları adına kapsamlı bir şekilde hizmet sunulmaktadır. Sektöründe lider endüstriyel, lojistik, kargo ve market zincirleri gibi firmalar ile yoğun çalışmamız kapsamında, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, Adana, Mersin, Gaziantep, İzmir başta olmak üzere sanayinin geliştiği birçok ilde endüstriyel ve lojistik alanlarında gerekli uzmanlığa sahip olan profesyonellerimizle detaylı değerleme ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Endüstriyel ve lojistik tesisler bazında Araştırma ve Raporlama (Pazar Analizi), Yer Seçim Analizi ile Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Danışmanlığı gibi değerleme hizmetlerimizi koordineli bir şekilde planlamaktayız.

Bayilik sistemi ile çalışan ulusal ve uluslararası firmalar, banka ve finans gibi ipotek veren ve bayilik sistemlerinde bayilerine kira yardımı veya teminat karşılığı ürün veren kuruluşların ihtiyaç duyduğu teminata dayalı değerleme taleplerini uluslararası değerleme standartları ve ilgili firmaların teknik şartnamelerine bağlı kalarak karşılanmaktadır. Ayrıca sigorta şirketleri, ecza depoları vb. firmaların acenteliklerinden teminat amacıyla istenen gayrimenkuller için değerleme raporları hazırlanmaktadır. Banka ve finans kuruluşlarının bireysel müşteri profiline dayalı olarak ipotek finansmanına konu değerleme hizmetleri şirketimiz bünyesindeki bankalar departmanı tarafından, kurumsal müşteri profiline dayalı olarak ipotek finansmanına konu değerleme hizmeti ihtiyaçları projeler departmanı tarafından sağlanmaktadır.

Hizmetlerimiz

İletişim

  • İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cd. Birman İş Merkezi No:23 Daire:17 Kat:7 34752 Ataşehir/İstanbul
  • 0 (216) 361 50 01
  • akademi@akademigd.com
MAKİNA ve EKİPMAN DEĞERLEMELERİ

Akademinin ilgili disiplinlerden oluşan profesyonel ekibi, muhasebe kayıtlarında demirbaş olarak bulunan ancak amortisman nedeniyle defter değerleri olmayan her türlü makina ve teçhizat için piyasadaki ikinci el veya hurda değer tespitleri çalışmalarında da sektördeki tecrübesi ile değerleme hizmeti vermektedir. Değerleme işlemlerinde, makina ve ekipmanların teknik ve fiziki özellikleri ile çalışabilir durumu dikkate alınır. Değerlemeye konu makinaların kapasitesi, seri numarası, markası, modeli, imalat tarihi gibi veriler değerlemede önem arz etmektedir. Raporlama işlemlerinde makina ve ekipman bilgileri görsel materyallerle desteklenerek, ekipmanların fiziki özellikleri yerinde incelenmesi sonucunda makina ve ekipman pazar araştırmaları sonuçları elde edilmektedir. Değerlemede makina parkında yer alan ekipmanların teknolojik özellikleri ve katma değerleri, alternatif sektör kullanımlarına uygun olup olmadığı, çalışabilir ömrü, amortisman bedelleri (yıpranma payı) detaylandırılırsak yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda değerleme raporu üretilmektedir. Değerleme raporu talep eden kuruluşun içerik olarak ihtiyacına yönelik farklı formatlarda Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre üretilmektedir.