34752 Ataşehir/İstanbul

0 (216) 361 50 01

akademi@akademigd.com

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

6306 sayılı Afet Riski Altında Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda kentsel dönüşüm sürecinin tamamlanmasına kadar önemli aktörler bulunmakta olup değerleme belki de bu aktörler arasında en önemli yere sahiptir. Bunun nedeni kanunda değerleme firmalarına ara bulucu vazifesi verildiğinden ötürü, kentsel dönüşüm sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesine olanak sağlamasıdır. Akademi maliklerin ortaklığı veya kat karşılığı şeklinde özel girişimler ile kamunun kentsel dönüşüm projelerinde ihtiyaca göre; harita, şehir planlama, değerleme, fizibilite ve hakkediş analizlerinin hazırlanması ve tescil süreçlerinin planlanması aşamaları gibi çeşitli değerleme hizmetleri sunmaktadır. Akademi kentsel dönüşüm süreci içinde kanun yapıcının şirketlere belirlediği rol kapsamında değerleme ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu hizmetler üç başlık altında dönüşüm alanının büyüklüğüne göre şekillenmekte olup; Bina Ölçeğinde Dönüşüm, Site Ölçeğinde Dönüşüm, Bölge Ölçeğinde Dönüşüm çalışmalarıdır.

BİNA ÖLÇEĞİNDE DÖNÜŞÜM SİTE ÖLÇEĞİNDE DÖNÜŞÜM

Bina ölçeğindeki dönüşüm işlemleri en çok, sözleşmeye itiraz ederek anlaşmaya yanaşmayan ve kanun kapsamınca azınlık konumuna düşen maliklerin sahibi oldukları bağımsız bölüm/bölümlerine ilişkin arsa paylarına ait rayiç bedellerin tespit ettirilmesi işlemlerinden oluşmaktadır. Kanunda belirtildiği üzere; yasal çoğunluğu oluşturan çemberin dışında kalan maliklerin mülkleri satışa çıkarılıyor ve bu aşamada da değerleme talebi ihtiyacı oluşmaktadır. Bu tarz bina ölçeğindeki raporlarda hızlı ve güvenilir biçimde değerleme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 • Mevcut Durum Tespiti
 • Arsa Payı Düzeltme İşlemler
 • Proje Değer Tespiti ve Paylaşım

Site ölçeğindeki dönüşüm işlemlerinde ortaya çıkan iki temel sorun bulunmaktadır. Site içinde birçok blok ve bloklarda katlara göre bağımsız bölümler bulunmaktadır. Yeni oluşacak proje mer-i plan şartlarına esas olarak ve mimari kısıtlamalar sebebiyle, mevcut durumdaki blokların fiziksel yapılarına göre her bir kat nezdinde eşit bağımsız birim üretemediği için malikler tarafından sorunların oluştuğu gözlenmektedir. Bu tarz durumlarda geliştiricilerin yapmış olduğu yerleşim şemalarında bazı daireler mimari tasarım sebebiyle olması gereken kattan bir veya birkaç kat üstte konumlandığı gözlenmekte ve bu durum diğer malikler tarafından sorun haline dönüştürülme potansiyeli taşıdığı için, sürecin önünün tıkandığı durumlar oluşmaktadır. Yaşanan bu durumlar karşısında Akademi olarak alternatifli en adil değer tabanlı dağıtım modeli oluşturularak tıkanan süreci değerleme ve danışmanlık hizmetlerimiz ile yönetmekteyiz. Başlıca Hizmetlerimiz;

 • Mevcut Durum Tespiti
 • Arsa Payı Düzeltme İşlemleri
 • Proje Değer Tespiti ve Paylaşım

 

BÖLGE ÖLÇEĞİNDE DÖNÜŞÜM

Bölge ölçeğindeki dönüşüm işlemlerinde en büyük sorun, dönüşüm işlerinde yerel idare garantörlüğü olmasına rağmen alan büyüklüğünden ve fonksiyonların çeşitliliğinin fazla olmasından ötürü, ikna kabiliyetinde yaşanan sıkıntılar ve uzlaşmazlığın yarattığı çözümsüzlükler yıllarca sürebilmektedir. Akademi olarak bu tip sorunlu durumlarla karşılaşılmadan önce çok paydaşlı ve disiplinli yaklaşım gerektiren bu süreci Proje Yönetimi çalışmalarımız doğrultusunda geliştirdiğimiz metotlar ve modellerle değerleme ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Mevcut Durum Tespiti
 • Proje Değer Tespiti ve Paylaşım
 • Riskli Alan Geliştirme Analizi

 

Hizmetlerimiz

İletişim

 • İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cd. Birman İş Merkezi No:23 Daire:17 Kat:7 34752 Ataşehir/İstanbul
 • 0 (216) 361 50 01
 • akademi@akademigd.com