34752 Ataşehir/İstanbul

0 (216) 361 50 01

akademi@akademigd.com

Profil Türüne Göre Hizmetler

Gayrimenkul Yatırımcıları Şahıslar/Özel Kurumlar

KURUMSAL DANIŞMANLIK DEĞERLEME

Yatırım yapabilecekleri gayrimenkul ya da portföy satın almak isteyen yatırımcılar için detaylı pazar araştırasında ekonomik konjonktür tahminleri ve önerilerine dayalı olarak danışmanlık hizmet çözümleri üretmekteyiz

Akademi yatırımcının yatırım yapmış olduğu her türlü gayrimenkul veya gayrimenkul portföyünü güncel pazar şartlarına ve Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olarak pazar değeri hakkında görüşleri sunmaktadır.

Gayrimenkul Geliştiricileri

KURUMSAL DANIŞMANLIK DEĞERLEME

Akademinin bu alanda yapacağı çalışma; gayrimenkul geliştiricilerini yaratacakları projeye, değişen gayrimenkul ve ekonomik piyasa eğilimlerine göre oluşacak yeni düzenlerde inovatif ve fark yaratacak iş planları hazırlayarak projelerine katma değer katmayı amaçlamaktadır. Yapılacak çalışmalarda projenin; geliştirme değerlemeleri, fizibilite etütleri, pazar analizi sonuçları, projeksiyonlara göre konsept ve senaryo üretimi ve finansal analiz hesaplarıyla destek sunmaktadır.

Akademi değişen ekonomik dinamiklere göre geliştiricilerin dinamik piyasalara uyum sağlaması sürecinde yapacakları yatırım kararlarına; risk analizi sonucundaki değerlendirmelerle destek olmaktadır. Tüm gayrimenkul türleri için, yasa ve yönetmeliklere bağlı kalarak Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olarak pazar değeri görüşlerini sumaktadır.

Hizmetlerimiz

İletişim

  • İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cd. Birman İş Merkezi No:23 Daire:17 Kat:7 34752 Ataşehir/İstanbul
  • 0 (216) 361 50 01
  • akademi@akademigd.com

Finans Kuruluşları

KURUMSAL DANIŞMANLIK DEĞERLEME

 Akademinin bilgi birikimi ile sunduğu danışmanlık hizmetinin amacı finans kuruluşlarının gayrimenkul portföyünün verimliliğini ve performansını artırmaktadır. Gayrimenkuller finans kuruluşlarının bilançosundaki en büyük maliyetlerden biri olduğu düşünülmektedir. Finans kuruluşlarının gayrimenkul portföyü stratejik ve verimli bir şekilde yönetildiğinde, üretkenliği artırabilecek değerli bir varlık olarak işlev görmektedir. Akademinin sunduğu hizmette; herhangi bir bölgede yer alan gayrimenkul portföyleriniz için, hedeflerinizle uyumlu ve finans sektörünün gereksinimlerine duyarlı uzun vadeli bir stratejiler geliştirerek sahip olduğunuz veya kiraladığınız mülklerinizi fikir ve önerilerimizle optimize etmek amaçlanmaktadır.

Teminat amaçlı kredi veren, ipotek koyan finans kuruluşlarına konu gayrimenkul ister sorunsuz olsun ister karmaşık gayrimenkul olsun, sorunlarını anlamaları ve bunların üstesinden gelmeleri için Uluslararası Değerleme Standartları ve varsa teknik şartnamelerine göre teminata konu gayrimenkul için pazar değeri hakkında görüşler sunulmaktadır.

Resmi Kurumlar

KURUMSAL DANIŞMANLIK DEĞERLEME

Akademinin bu alanda yapacağı çalışma; kamu yararı gözetilerek, kamu kurumunun alacağı yatırım kararlarını teknik analizlerle destekleyerek kamu kurumlarının zarara uğramasını engelleyerek görüşlerini sunmaktadır.

Akademi kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunun her türlü gayrimenkulü, kamu kurumunun bağlı olduğu yasa ve yönetmeliklere dikkat ederek, kamunun gayrimenkullere yönelik alacağı kararlara değerleme raporlarımızla destek olmaktadır.Uzmanlık alanımız olan gayrimenkul değerleme ve danışmanlık alanındaki tecrübelerimize, kamunun açacağı ihalelere hem içerik hem de teknik olarak destek verilmektedir. Yapılan hizmetler kapsamında ihale danışmanlığı, teknik şartname danışmanlığı ve üretilen hizmet kontrolüdür